Jdi na obsah Jdi na menu
 


Citáty o Psech

Je to váš přítel, váš partner, váš ochránce, váš pes.
Vy jste jeho život, jeho láska, jeho vůdce.
On bude jen váš, spolehlivý a věrný až do posledního úderu svého srdce.
Na vás je, abyste si takovou oddanost zasloužili

Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe.

 

Kdo měl někdy psa, bude na něj vzpomínat asi po celý život. V těch vzpomínkách si člověk vybavuje i sebe: jak se stával lepším, jak ho zušlecht'ovala péče kterou poskytoval tvoru jenž mu byl bezmezně oddán a za svou věrnost nic nevyžadoval.

 

Chcete-li si rozumět se svým psem, není třeba hned na něj štěkat.

 

Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských vad.

Pes je zřídka úspěšný při pozdvihování člověka na vlastní úroveň bystrosti, ale člověk často stáhne psa dolů, na svou vlastní úroveň.

Stěžujete-li si na svého psa nebo jste nespokojeni, zamyslete se nad sebou, vy jste ho vychovali! On vás tolik miluje, že splní vše, ačkoli vy to myslíte nebo děláte špatně!

 

Kdo miluje mne, musí milovat i mého psa.

 

Nesejde na tom, jak málo máš peněz, jak malý majetek vlastníš a jaké máš dluhy, máš-li psa, jsi boháč.

 

Štěně je ještě hodně malý a nesečtělý pes. Už jeho pohled však říká slovy klasika: "Člověče, já nemám nic, než tebe. Ale koukej, my dva jsme báječná psí smečka, viď?"

 

Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata.

Není na světě lepšího psychiatra než štěně olizující vám obličej. 
Nejlepší na psu je, že když se člověk chová jako naprostý blázen, nejen že ho nepokárá, ale dokonce se k němu radostně přidá.

 
Chcete-li mít ze psa skutečnou radost, neměli byste se pokoušet vychovat ho tak, aby byl tak trochu člověk. Vtip je v tom, nebránit se možnosti, že se vy stanete tak trochu psem.

 

Chceš-li být jeden den št'asten, kup si víno a pozvi přátele.
Chceš-li být dva dny št'asten, ožeň se.
Chceš-li být št'asten celý život, chovej psy.

 

Je snadné tvrdit, že pes v paneláku trpí, ale pes na zahradě může trpět taky, záleží jen na lásce a péči majitele, ne na místě.

 

Dát psovi kost není laskavost. Laskavost je podělit se se psem o kost, když máš hlad jako pes.

 

Na počátku stvořil Bůh člověka.
A když ho viděl nedokonalého, dal mu psa.
Jenom ti, kdož neměli nikdy psa, nemohou pochopit, oč by byl život bez psů chudší.

Za peníze si můžeš koupit docela dobrého psa, ale nekoupíš si zavrtění jeho ocasu.

 
Jestliže je láska nesmrtelná, pak pevně věřím, že se po smrti setkám se všemi psy svého života, kdyby pro nic jiného, tak pro to moře lásky, která nás spojovala.
 
Jestli si myslíte, že psi neumějí počítat, zkuste si dát do kapsy tři suchary a potom dejte Fidovi jen dva.

 

Pes není "skoro jako člověk" a neznám větší urážku psí rasy, než je toto přirovnání.

 

PES
Přítel z nejspolehlivějších, první při uvítání, nejodhodlanější při obraně.
 
Psi mají jednu chybu - věří lidem. 

Pes a člověk mohou vytvořit tak silný vztah proto, že dokážou vzájemně pochopit své citové reakce. Pes má možná větší radost ze života než my, a tento pocit z něj vyzařuje natolik silně, že se z něj těšíme i my lidé.

Můj manžel mi dal na vybranou - buďto on nebo pes. Občas se mi po manželovi stýská ...

Spatřil jsem v psích očích prchavý výraz pobaveného pohrdání a jsem přesvědčen, že psi si v podstatě myslí, že lidé jsou blázni.
Průměrný pes je lepší osobnost než průměrný člověk.
 

Čím více poznávám lidi, tím více miluji psy.

 

Pes pozná dobrého člověka. Jenže, co mu dá námahy, než takového výjimečného jedince najde.

 

Je celkem velice snadné psu porozumět a naučit se číst jeho myšlenky. Pes se neumí přetvařovat, neumí klamat, neumí lhát, protože neumí mluvit.

 

Historie je více naplněna příklady o věrnosti psů než o věrnosti přátel.

 

Moje představa dobré poezie je prostě kterýkoliv pes, který dělá cokoliv psího.

 

Pes je nejvěrnější přítel v životě - ten kdo vás vítá a brání jako první.

Každý pes je doma lvem.

Pro svého psa jste ta nejbáječnější, nejchytřejší a nejkrásnější lidská bytost na světě.

Pes je pes, až na chvíle, kdy ti hledí do tváře. Potom je to Pan Pes.

Psi žijí výhradně přítomností. Jsou přívalová vlna emocí, a každá z nich je varianta lásky.

Věřím, že psi jsou ty nejúžasnější tvorové na světě. Svou lásku rozdávají bezpodmínečně a neomezeně. Pro mě jsou vzorem v tom, jak nežít nadarmo.

Přesvědčila jsem se, že i když má člověk sebevětší trápení, jeho tichý a oddaný psí společník mu může nabídnout podporu, jakou mu nikdo jiný nenabídne.

Myslím, že k psům nás to táhne z toho důvodu, že to jsou nebojácní tvorové, jakými bychom mohli být i my sami, kdybychom si nehráli na chytráky.

Pouto se psem je to nejpevnější na celé zeměkouli.

Už tisíckrát mi zopakoval, že právě já představuji smysl jeho existence: tím, jak se mi opírá o nohu; tím, jak při mém sebemenším úsměvu začne blaženě vrtět ocasem.

Za peníze si koupíte psa, ale jen láska ho donutí vrtět ocasem.

 

 

Pes není smyslem života, ale dává životu smysl.

 

 

 

Budiž, člověk může jít dál staletími sám bez tiché ozvěny psích tlapek, ale otázka je: Nakolik bude ještě člověkem?

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo neměl nikdy psa, neví, co je to milovati a býti milován.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na počátku stvořil Bůh člověka. A když ho viděl nedokonalého, dal mu psa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Věrný pes se nikdy neztratí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenom ti, kdož nikdy neměli psa, nemohou pochopit, oč by byl život bez psů chudší.

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrný pes je lepší osobnost než průměrný člověk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Je celkem snadné psu porozumět a naučit se číst jeho myšlenky. Pes se neumí přetvařovat, neumí lhát, neumí klamat...

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti a psi hned poznají, kdo je má rád.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na psí život si většinou nejvíce stěžují ti, kteří nikdy psa neměli.

 

 

 

 

 

 

 

 

Veškeré vědění, souhrn všech otázek a odpovědí, je obsaženo v psovi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemilujete-li psy, nemilujete věrnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestliže v ráji nejsou psi, potom chci jít po smrti tam, kam odešli oni.

 

 

 

 

Jediný způsob, jak si za peníze koupit lásku, je koupit si psa.

 

 

 

Polidšťování zvířete je hluboké nedorozumnění a hřích proti duchu svatému přírody. Pes, který by se podobal člověku, by byl zrůda.

 

 

 

Psi nejsou celým našim životem, ale díky nim je náš život úplný.

 

 

 

 

Nejlepší přítel se může obrátit proti člověku a stát se jeho nepřítelem. Syn a dcera, které s láskou vychoval se k němu mohou zachovat nevděčně. Ti, kdo jsou nám nejbližší a nejdražší, ti, jimž svěřujeme své štěstí a dobré jméno se mohou projevit jako nehodní naší důvěry. Člověk může přijít o své peníze. Ztratí je třeba ve chvíli, kdy je nejvíce potřebuje. O pověst nás může připravit jediné neuvážené rozhodnutí. Lidé, kteří před námi klekají a uctívají nás v dobách našeho úspěchu mohou být prvními, kdo po nás hodí kamenem zášti, jakmile se nám nad hlavou objeví oblak selhání. Jediný absolutně nesobecký přítel, jehož člověk může mít v tomto sobeckém světě, přítel,který se za žádných okolností nezachová nevděčně či zrádně je jeho pes. Pes stojí po boku člověka v bohatství i chudobě, ve zdraví i v nemoci. Když vane chladný vítr a sníh divoce poletuje, neváhá spát na studené zemi, jen aby byl nablízku svému pánovi. Líbá ruku, která nemůže nabídnout potravu, olizuje šrámy utržené při střetu s drsným světem. Střeží spánek žebráka, jako kdyby šlo o prince. I když člověka zradí všichni ostatní přátelé, pes zůstává. I když se majetek rozplyne a sláva padne v prach, je v lásce stálý jako slunce na nebeské dráze. Jestliže osud vrhne pána na okraj světa bez známých a bez domova, věrný pes nežádá jiná privilegia, než ho doprovázet, chránit před nebezpečím a bojovat proti jeho nepřátelům. A když přijde konec, smrt sevře pána ve svém náručí a jeho tělo spočine v chladné zemi, bez ohledu na to, zda přijdou ostatní přátelé, u hrobu bude šlechetný pes, hlavu mezi tlapkami, oči smutné a přece bděle otevřené, věrné a upřímné dokonce i ke smrti.

 

 

 

Říkáš, že jsi zbitý jako pes, vzteklý, omrzelý a hladový jako pes, tupý a vyprahlý jako pes a líný, ospalý a lenivý budižkničemu jako pes. Ale proč se přirovnáváš k psovi? Lidé v tom zlém, co v psech vidí, hledají příměry, kdežto já přirovnávám tě k tomu lepšímu, co v psech je: Jsi vzhledný a půvabný jako pes, upřímný a čestný jako pes, štědrý a svobodný jako pes a moudrý i odvážný jako pes.

 

 

 

Máte pocit, že Váš život ztratil smysl? Koukněte se do psích očí!

 

 

 

Co člověk nedokáže vyřknout tisíci slovy, to pes do káže povědět jediným pohledem.

 

 

 

Bůh nám dal v podobě psa opravdového přítele, neboť věděl, že takového mezi lidmi nenalezneme.

 

 

 

Psi jsou různě velcí, ale každý z nich má obrovské srdce.

 

 

 

Nechoď tam, kde vidíš světlo, ale tam odkud slyšíš psy.

 

 

 

Pes vás nenechá na pochybách o vašem postavení a když dává najevo svou oddanost, což dělá ochotně, má sklon projevovat ji vrchovatě, takže na malou chvíli si i ten nejubožejší člověk může v rozzářených psích očích připadat božský.

 

 

 

K pěkné procházce podle psa rozhodně nepatří vodítko.

 

 

 

Pes nikdy neudělá chybu. Je pes a dělá, co dělá, protože je pes a myslí jako pes. Jste to vy, kdo dělá chybu, protože jste jej nevycvičili, aby dělal to, co chcete, když chcete.
Nebo jste špatně posoudili, co je schopen dělat fyzicky nebo mentálně. Tak jestliže byla udělána chyba v týmu, jste to vy, kdo ji udělal, ne pes.

 

 

 

Pes mluví očima často rozuměji než člověk ústy.

 

 

 

Jediný rozdíl mezi člověkem a psem je v tom, že v nouzi a nebezpečí se na člověka spolehnouti nelze, kdežto na psa se spolehnouti můžete vždycky.

 

 

 

Jediný absolutně nesobecký přítel, kterého může člověk na tomto sobeckém světě najít, jediný kdo ho nikdy nezradí, jediný kdo nikdy neprojeví nevděk či zradu je jeho pes.

 

 

 

Pouze majitelé psů dokáží pochopit lásku, kterou jim dávají, a strašlivou bolest, když odejdou...

Když už tě pes jednou miluje, miluje tě navždy, nezáleží na tom, co uděláš, co se stane nebo kolik času uběhne.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

PortrétPoslední fotografie


Kontakt

Jáá

Šumná
okr. Znojmo
671 02

773265830

MARUSKA14@centrum.cz


Archiv

Kalendář
<< září / 2019 >>


Statistiky

Online: 4
Celkem: 260095
Měsíc: 6254
Den: 214